„НЕК системно просрочва задълженията си не само към „ЧЕЗ Електро България“ АД, но и към ТЕЦ „Варна“ ЕАД, част от Групата на ЧЕЗ в България. Това се казва в съобщение на "ТЕЦ Варна" ЕАД, изпратено до медиите.

„От 2010 г. насам всеки месец има забавяне на плащанията към топлоелектрическата централа във Варна, като към 26 март 2014 г. просрочията възлизат на 27,3 млн. лева, а заедно с лихвите сумата достига 35,4 млн. лева. Застрашени са и работните места на повече от 300 български енергетици. Неплащането на задълженията за доставена електрическа енергия затруднява оперативната работа на централата и не й позволява да извършва навреме плащанията към нейните служители, доставчици и контрагенти. За да изпълнява своята дейност, ТЕЦ „Варна“ ЕАД е принуждавана да прибягва до банкови кредити”, се казва още в съобщението.

Дружеството приключило финансовата 2013 г. със загуба в размер на 67,6 млн. лева. От компанията казват, че многократно са водени разговори за възстановяване на плащанията от НЕК към ТЕЦ „Варна“, но до настоящия момент не е постигнат ефект.

На 28 март 2014 г. от ТЕЦ „Варна“ подали жалба в ДКЕВР срещу НЕК с искане за решение по възникналия спор. „Очакваме от независимия регулатор своевременни стъпки, в съответствие с дадените му по закон правомощия, за предприемане, от страна на НЕК, на адекватни действия за прекратяване на продължаващото нарушение и извършване на дължимите на ТЕЦ Варна забавени плащания“, каза Петър Баран, Член на Управителния съвет на ТЕЦ „Варна“ ЕАД и Главен оперативен директор на ЧЕЗ за България.

ЧЕЗ купи 100% от ТЕЦ „Варна” през 2006 г. за 206 млн. евро.