Производителят на целулоза „Свилоза” спря работа заради липса на суровина, съобщиха от компанията.

Изключително негативното развитие на пазара на дървесина в България от началото на 2017 г., продължава и сега. Липсата на достатъчни количества дървесина доведе до драстичен скок на цените, а запасите  от началото на годината, вече не съществуват. Дружеството е на прага на зимата с празни складове, уточняват от компанията.

Причина за ситуацията е системното неизпълнение на сключените договори за доставка на дървесина от Северозападното държавно предприятие. В края на 2017 г. все още има неиздължени количества по договор от 2016 г., а доставките на количествата за 2017г. в повечето от горските стопанства изобщо не са започнали. Опитите да се закупи дървесина от свободния пазар също се оказаха неуспешни поради голямото търсене.

Престоят ще доведе до значителни загуби за предприятието. Това ще наруши изпълнението на сключени международни търговски договори и ще нанесе непоправими щети на имиджа на завода като коректен партньор, както и на многохилядните акционери на публичната компания, заявяват от „Свилоза”.

Ръководството е информирало институциите за ситуацията, но взетите решения не са довели до преодоляване на изоставането.