Строителната индустрия е в абсолютен застой. Върнала се е 6 години назад в развитието си и се доближава до произведената продукция през 2006-а. Оценката е на Камарата на строителите в България. По нейни данни, безработните в отрасъла са над 56 хиляди души.

Строителите строят все по-малко. Анализът на издадените разрешителни за строеж показва, че едва в един от 10 случая проектът е за сграда с повече от 400-500 квадратни метра разгъната площ. Разрешителните за жилищни сгради са предимно за еднофамилни къщи. Според експерти, обяснението е, че няма пари за по-големи инвестиционни проекти, а не защото българинът се е замогнал.

„Не значи, че е забогатял. Има много българи, които са придобили някаква собственост, някакъв имот например и с продажбата финансират друг вид жилище”, обясни Светослав Глосов от Камарата на строителите.

Браншовата камара отчита, че дори при издадени разрешителни в градове като Видин, Враца, Кърджали, Кюстендил през първото тримесечие не е започнало строителство на нито една жилищна или административна сграда. 600 фирми са отпаднали от централния регистър на строителите.

Една част от тези фирми просто не са спазили срока. Но по-голямата част са такива, които спират своята дейност. Други са пред или във фалит, каза Глосов.

Голям проблем пред строителните предприемачи остават натрупаните задължения на общините. Само от края на миналата година те са се увеличили с около 50 милиона лева и с това дългът на общинските администрации към строителите достига 200 милиона.