Най-крупният корпоративен данъкоплатец в София е внесъл данък върху печалбата си в размер на 2,2 млн. лв. за 2012 г., сочи справка на столичната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП). Данъчният първенец е дружество, което предоставя финансови услуги.

В челната тройка попадат още две софийски компании, които се занимават с търговия. Всяка от тях е платила по повече от 1,5 млн. лева корпоративен данък.

В списъка на големите корпоративни платци на НАП влизат още четири столични фирми, внесли в бюджета по над 1 млн. лева данък върху печалбата си.

До края на март бизнесът на териториите на град София, област София, Перник, Кюстендил и Благоевград, които влизат в обхвата на софийската дирекция на НАП, са внесли в бюджета близо 141 млн. лв. корпоративен данък до края на март.

Почти 60% от постъпилите в НАП-София близо 167 000 годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са изпратени по електронен път. 45 189 търговски дружества са подали формулярите в офисите на териториалната дирекция в София, 3018 са ги изпратили по пощата.