Работата на производителите на зелена енергия, които девет месеца са били в неизпълнение на закона, ще бъде спряна временно - до покриване на законовите изисквания. Инспектори ще влязат в най-големите държавни енергийни предприятия, като едновременно с това ще се търсят начини за насърчаване на износа на ток. Това са част от пакета спешни мерки в енергетиката за стабилизиране на енергийната система, обявен от икономическия министър Асен Василев на пресконференция.

ВЕИ-та извън закона

"Има ВЕИ-та (производители на енергия от възобновяеми източници - фотоволтаици и ветроцентрали – бел. ред.), които девет месеца не са подавали в реално време информация за произведеното количество електроенергия към централното диспечерско управление", коментира енергийният министър и допълни: "Тези ВЕИ-та създават системен проблем, те са в неспазване на Закона за енергетиката".

Одит на държавните енергийни предприятия

От думите му стана ясно още, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще започне секторен анализ в енергетиката, а Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ще направи одит на обществените поръчки в най-големите държавни енергийни предприятия.

Смяна в изчислението на "кафява енергия"

Икономическото министерство ще изпрати предложение до ДКЕВР за смяна на начина на изчисляване на енергията, произведена от заводските централи с "кафява енергия". Идеята е държавният регулатор да въведе механизъм за нетирано изкупуване от НЕК и ЕРП на електроенергия, произведена от заводски централи, за да се заплащат само разликите между производството и консумацията.

„В момента има много мощности, наследени от годините преди 1989 година, които произвеждат и продават на НЕК скъпа енергия, а купуват от компанията евтина енергия. Това нарушава европейските директиви за пазарни помощи, защото изкривяват пазарната среда”, посочи Василев.

Редуциране на количеството "студен резерв"

МИЕТ иска Електроенергийния системен оператор (EСО) да предложи редуциране на количеството "студен резерв" от мощности за периода до септември 2013 г. от 1040 МВт на 840 МВт и да предприеме необходимите действия за провеждане на тръжна процедура за изкупуване на "студен резерв" съгласно Закона за енергетиката. „За тези мощности се плаща, дори те да не работят и държавата може да направи търг коя мощност може да предостави най-евтино този "студен резерв", обясни министърът.

Премахване на ограниченията за износ на ток за Турция

Сред мерките е и тази ЕСО да предложи технически издържана и правно допустима възможност за премахване на ограниченията за износ на електроенергия за Турция. Според министър Василев ДКЕВР може да преразгледа възможността за модифициране на такса "пренос" с оглед стимулиране на износа.

Правила за търговия с електроенергия

Предлага се ДКЕВР да приеме правила за търговия с електроенергия като осигури влизането им в сила до 15 април 2013 г., както и да одобри до същата дата Общите условия за достъп на производители до преносната и разпределителните мрежи в страната. „Тази мярка е свързана с либерализиране на пазара и затова е изключително важна”, посочи министърът.

Почасов график

Всички производители на енергия трябва да предлагат почасов график за следващия ден. Ако те се отклонят от този график, ще се наложи пускане или спиране на мощности. Вместо тези разходи да се правят от НЕК и плащани от потребителите, те ще се плащат от производителите, които не си следват графика.

Контрол на квотата за обществен доставчик

Министерството предлага на ДКЕВР да изготви механизъм за точното определяне и контрол на количествата електрическа енергия, формиращи квотата за обществен доставчик - квотни централи, обществен доставчик - крайни снабдители, съобщи Василев. Сега в енергийната система цената не се формира на това кои доставчици са най-евтини. Цената се определя от дългосрочни договори с фиксирана цена и по които се плаща независимо дали се произвежда енергия. Това ще е обект на първия обществен съвет по енергетика, където тези договори ще бъдат разгледани. Важно е обаче ДКЕВР да каже по какъв начин, спазвайки тези договори ще се формира т.нар. "енергиен микс" запотребителите.

Снимка: БГНЕС

Асен Василев коментира системата на енергетиката като „много болна и изключително неефективна с много губещи и малко печеливши”. По думите му българската енергетика има свръхкапацитет и свръхпроизводство. „Мощностите в страната са за 12 000 мегавата, консумацията се покрива от 4,7 хиляди мегавата, а в износ са заети най-много още 300 мегавата. Тоест, мощностите са два пъти и половина повече от това, което страната консумира и изнася”, обясни той.

В тона на солидарност, зададен от премиера Марин Райков, министърът призова за такава от страна на всички, работещи в тази сфера, и не се ангажира с дълготрайно решение на проблемите.

„Това са мерки, които предприемаме, за да стабилизираме системата. Те по никакъв начин няма да доведат до дълготрайно решение. Те ни дават време чрез обществения съвет, чрез разговори с регулатора и чрез разговори с всички участници в системата на енергетиката да постигнем прозрачна устойчива система”, каза Асен Василев.