Безработицата през август се е понижила с една десета от процента спрямо юли и е била 10,7%, съобщиха от Агенцията по заетостта. В абсолютно изражение безработните в страната са намалели с малко над 5 хил. души в сравнение с предходния месец и с повече от 7 700 души за една година.

От агенцията отбелязват, че позитивната тенденция се дължи основно на по-големия брой постъпили на работа по схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” – близо 9 900 души. За сравнение, на първичния трудов пазар работа са започнали 10 118 души. Към 8 800 безработни са наети по стартиралата през миналия месец схема „Подкрепа за заетост” и по схема „Развитие”.

През август се наблюдава нарастване на търсенето на работна сила в бюрата по труда. Заявени са 11 184 работни места, което е с 1 394 повече спрямо юли.

Частният сектор е заявил 6 135 места. Най-много от тях са в преработвателната промишленост (2 454) и търговията (1 726). Следват административните и спомагателни дейности с 1 475 работни места и образованието с 1 329.