Министърът на икономиката Божидар Лукарски съобщи, че скоро ще бъде готов секторният анализ на КЗК за пазара на горивата, свързан с евентуални картели.

По време на парламентарния контрол министърът цитира данни, публикувани на официалната страница на ЕК към 18 януари, според които цената на дребно на бензина в България е била по-ниска от средната в ЕС, а тази на дизела е била почти равна на средната в ЕС.

Той обясни, че законово Министерството на икономиката няма функции на регулатор на пазара на горивата в страната.

Пазарът е свободен и цените се определят на пазарен принцип, изтъкна Лукарски. Комисията за защита на конкуренцията по закон е органът, който би установил нарушения за евентуални картели, напомни министърът.

Той добави, че министерството чрез Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българският институт по метрология се грижи да защита интересите на потребители за коректното отчитане на зареденото гориво и за качеството на горивата, предлагани на търговските обекти за течни горива.

Нямаме компетенцията за регулация на пазара на цените, каза министърът, цитиран от БТА.