Делът на сивата икономика в България е намалял през миналата година, показват данните на Национален център „Икономиката на светло”. Индексът, който изчисляват експертите на центъра се е увеличил от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта през 2011 г., обаяви пред медиите Милена Ангелова, ръководител на проекта и главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал. Показателят измерва делът на легално произведения брутен вътрешен продукт.

На фона на подобряване на почти всички компоненти в индекса, негативна тенденция експертите отчитат при събирането на ДДС и при търговията с други страни от ЕС. Окончателни данни за тези процеси ще изнесе Националният статистически институт наесен.

От „Икономиката на светло” отчитат повишаване в събираемостта на акциза за цигарите и алкохола. Положителен ефект се наблюдава и от връзката между касовите апарати на търговците със системата на приходната агенция и проверките на Агенцията по заетостта за фиктивни трудови договори.

България и Румъния се нареждат на първите места по дял на сивата икономика в Европа. И в двете страни този бизнес възлиза на над 30% при средно между 15 и 17% за целия Европейски съюз. Класацията оглавяват страни като Дания и Австрия с 10 – 12% сив сектор.