Районната прокуратура в Добрич предаде на съд управителя и представляващ "Евроманган"ЕАД Дейвид Уелингс, предаде БТА. Внесеното постановление в Районния съд е за налагане на административно наказание "глоба" като Уелингс бъде освободен от наказателна отговорност, съобщи пресцентърът на Апелативната прокуратура.

Уелингс ще отговаря за това това, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията на дружеството не е поискал от съда да бъде открито производство по несъстоятелност. Районната прокуратура е събрала достатъчно доказателства по делото, от които става ясно, че дружеството, което е концесионер на мина "Оброчище", е изпаднало в несъстоятелност от 30 юни 2016 г.

Натрупаните публични задължения към НАП са около 1.5 милиона лева. "Евроманган" има задължения и към частни кредитори за доставки и транспорт в размер на около 100 000 лева. На "Енерго Про" ЕАД дружеството дължи 300 000 лева.

В мина "Оброчище" имаше протести на миньори, оставени без заплати.

Разпоредбите на Наказателния кодекс предвиждат задължително освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание "глоба" от 1000 до 5000 лева при едновременното наличие на три предпоставки, какъвто е случаят: деецът да е привлечен за престъпление, което се наказва с "лишаване от свобода" до три години, да не е осъждан и да не е бил освобождаван до момента от наказателна отговорност, поясняват от Апелативната прокуратура.

Управителят на изпадналото в несъстоятелност дружество "Евроманган" е поданик на Великобритания със статут на постоянно пребиваващ в България.