Бизнесът и счетоводителите се разбунтуваха срещу лобистко законодателно предложение на адвокатската гилдия. То предвижда с промени в Закона за адвокатурата да се въведе правило, според което само правоспособни адвокати ще могат да носят и получават документи в държавните институции като НАП и НОИ.

Очакванията на бизнеса са за тромав бизнес и повече разходи, ако само адвокати започнат да контактуват с държавните институции, а не счетоводители или юрисконсулти.

Депутатите от мнозинството уверяват, че това няма да се случи.

„Към момента нямаме такова правило което да предвижда изключително представителство на гражданите пред институциите от адвокати”, обяви председателят на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов.

От правната комисия дори са готови да запишат изрично всички държавни институции, пред които бизнеса няма да има нужда от адвокат.

При обсъжданият в комисия от Висшия адвокатски съвет обявиха, че темата е медийна спекулация, а законът е в полза на гражданите.