С 15,6 милиона лева европари Българската агенция за инвестиции ще се рекламира страната ни в Европа, САЩ и Азия.

"България е слабо позната на света като инвестиционна дестинация. Хората си представят много по-лоши неща за страната ни, отколкото са в действителност", заяви изпълнителният директор на агенцията Борислав Стефанов, който представи проекта "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България".

Изводът за това, че страната ни е все още слабо позната като инвестиционна дестинация, особено в държавите извън страните от ЕС, е базиран и на анкета сред 3000 фирми по света.

Експертите по проекта, по който се работи от две години, са определени осем сектора с по-висок потенциал за привличане на инвестиции - машиностроене, електроника и електротехника, химическа и хранителна индустрии, транспорт и логистика, медицински туризъм.

По всеки едни от секторите са подготвени информационни брошури, които ще се разпространят в търговските ни представителства по света. Брошурите са преведени на 7 - 8 езика, сред които китайски и арабски - за хранителната индустрия и медицинския туризъм.

Най-интензивна реклама на страната ни в чужбина ще тече през зимата от октомври до март. Сред проявите са форуми в Европа, САЩ и Източна Азия с участието на висши държавни служители и водещи международни инвеститори в България.

Очакванията на ръководството на Агенцията са в месеците след това да видим доста повече инвеститори у нас.