Правителството одобри и втория милиард по програмата за саниране на многофамилните сгради. Парите са прехвърлени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Вторият милиард за финансиране на програмата бе одобрен с Решение на 43-ото Народното събрание на 18 януари 2017 г.

На днешното си заседание Министерският съвет одобри и други допълнителни разходи и трансфери.

По бюджета на Министерския съвет се предоставят 4,4 млн. лв. Основната част от средствата са за покриване от бюджетните организации в системата на Министерския съвет на дължимите към общините данък сгради и такса битови отпадъци за 2017 г., а с 390 хил. лв. ще се финансира предварително проучване за конструктивно обследване на катедралата „Св. Александър Невски”.

По бюджета на Българската национална телевизия се разпределят 14,2 млн. лв., необходими за обезпечаване на плащания, свързани с разпространение на телевизионни програми чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване.

Общините Съединение, Тервел, Куклен, Димитровград, Симеоновград, Харманли, Симитли, Долни Чифлик, Дългопол, Севлиево, Трявна, Шабла, Стамболийски, Търговище, Доспат, Бяла, Луковит, Брезник, Пазарджик, Кюстендил, Раковски и Дупница получават общо 20,6 млн. лв. за ремонт и рехабилитация на улична и ВиК мрежи, общински пътища и изпълнение на различни обекти от местно значение.

Допълнителни 1,4 млн. лв. бяха отпуснати на общините Бургас и Камено за преодоляване на последиците от наводненията. По бюджета на община Бургас ще бъдат преведени 800 хил. лв., а за Камено са 600 хил. лв.

Кабинетът одобри и допълнителни разходи по бюджета на МОН в размер на 3,8 млн. лв. – за обезпечаване на националния абонамент за закупуване на архив и достъп до електронни бази данни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, книги и реферативни издания. С тях ще бъде гарантиран достъпът на научните организации до наукометричните, реферативни и пълнотекстови бази данни на издателство „Елзевир” (Elsevier).

Правителството отпусна и 578 200 лв. за откриване на българско посолство в Абу Даби, Обединените арабски емирства.

2,8 млн. лв. ще бъдат предоставени по договори за насърчаване на пет сертифицирани инвестиционни проекта. Те са на дружествата „Юнифай Сървис Център” ЕООД, ОСРАМ ЕООД, „Дюра – Тайлс БГ” АД, „Куестърс България” ЕООД и „Скейл Фокус” АД.

В договора, който ще бъде подписан с всеки инвеститор поотделно, е предвидено българската държава да предостави безвъзмездна финансова помощ за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка задължителни осигурителни и здравни вноски за работниците и служителите, заели новите работни места по проекта, за максимален период до 6 месеца (за един от проектите, осъществяван в община с висока безработица - до 12 месеца) от разкриването на работното място.

Проектите са за разширяване на дейността на съществуващи предприятия и за създаване на нови предприятия, основно в района на столицата, както и в градовете Пловдив и Нови Пазар. Те се осъществяват основно във високотехнологични дейности от сектора на услугите и от производствения сектор.

С договора инвеститорите поемат ангажимент да поддържат заетостта по тези проекти за срок от най-малко три или пет години, в зависимост от категорията на предприятието. С осъществяването на проектите ще бъдат разкрити 1735 нови работни места.

Правителството одобри и отпускането на допълнителни 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за ликвидиране на огнища на птичи грип, за обезщетяване на собствениците на животни, както и за тестове за диагностика на заболяването африканска чума по свинете.