Поверявате ли спестените си пари на банки или други финансови институции?