Сдружението за правна помощ на потребители спечели и на втора инстанция делото срещу EVN Електроснабдяване ЕАД по повод общите условия в договорите.

На 8 декември т. г. Апелативен съд - Пловдив потвърди решението на предишната инстанция, което означава, че от тази дата потребителите на дружеството не дължат такса включване при спиране на електрозахранването на абонатите. Другата важна промяна е, че EVN няма право да прекъсва електроснабдяването на абонат, преди да го уведоми изрично за това.

След като тази информация се появи в медиите, дружеството направи някои уточнения. "На първо място Общите условия на “EVN България Електроснабдяване” EAД продължават да действат във вида, в който съществуват към момента. На второ място уточняваме, че това не е окончателно решение по казуса, тъй като, както е записано и в самото Решение, то подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд (ВКС) в едномесечен срок от официалното му съобщаване на страните, което предстои. Вярвайки в своите аргументи, „EVN България Електроснабдяване” ЕАД ще се възползва от правото си да обжалва решението пред горна инстанция", коментираха от компанията.

С цел избягване на заблуждение на нашите клиенти от некоректно поднесена информация бихме искали още веднъж да уточним, че Общите условия на “EVN България Електроснабдяване” EAД са действащи към днешна дата и се прилагат като нормативен документ, одобрен от контролиращия държавен орган – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).