Ако всички проблеми при функциониране на частния сектор се решават чрез предлаганата (по същество) национализация, тенденцията очевидно води към отречени икономически модели. По този начин бившият премиер Пламен Орешарски коментира във Facebook идеите за пенсионна реформа.

Като отчита, че аргументите за реорганизация на пенсионната система са свързани с управлението на пенсионните фондове, той посочва, че „може да се заподозре и желание на властите да приберат в държавната пенсионна схема дял от акумулираните авоари от частните фондове, най-вероятно от няколкостотин до няколко милиарда лева”.

 

Орешарски подчертава, че „освен функции в пенсионната система, частните пенсионни фондове играят важна макроикономическа роля”. Освен аргумент за него е, че „капиталовият стълб на пенсионната система насърчава националните спестявания и съдейства за натрупвания с дългосрочни хоризонти, за разлика от краткосрочния характер на банковите депозити”.

По думите на Пламен Орешарски, именно тази специфика на частните пенсионни фондове води до насърчаване на икономическия растеж, развитие на капиталовия пазар, отслабване на натиска върху държавния пенсионен стълб, формиране на финансова култура сред широката публика и др.

„Сребърният фонд не е алтернатива в никаква насока. Същият, още при неговото създаване от автора на тези редове, функционира като елемент на фискалния резерв, а не като капиталов или какъвто и да е фонд”, пише Орешарски.

  • Неясноти около осигуровките на хиляди младежи
  • Горанов: Дебатът за великденските добавки не е приключил
  • Данък за пенсиите на хората, които продължават да работят
  • Работещите тежък труд също да могат да избират къде да отиват вноските им за пенсия
  • Димитър Манолов: Пенсионна реформа не може да има
  • Държавата се отказа от национализацията на пенсионните фондове
  • Менда Стоянова: Няма отстъпление на ГЕРБ за пенсионната реформа
  • Миков: Пенсионната реформа е безпрецедентно непрозрачна
  • Френският посланик поискал разяснение от Калфин за пенсионната реформа
  • Москов: Отсъствието на Борисов беше използвано за прокарване на лоши практики