Доходите на домакинствата в България нарастват по-бързо от разходите, сочат данните на НСИ.

През второто тримесечие на 2012 г. общият доход средно на лице от домакинство е 1071 лева, което е ръст с 13,8% сравнение със същия период на миналата година.

Домакинствата продължават да разчитат основно на работната заплата, която формира 54.5% от доходите им или средно 583 лв. на лице от домакинство.

Пенсиите са вторият по значение източник на доходи. Те представляват 27,7% от общия доход в домакинствата.

Увеличават се и доходите от самостоятелната заетост - до 81 лева на лице от домакинството.

Сравнително слабо е значението на доходите от социално осигуряване и социални помощи за формирането на семейния бюджет.

Нарастват обаче и разходите на домакинствата, сочи още статистиката на НСИ. През второто тримесечие на 2012 г. общият разход на лице от домакинство е 967 лв., което е ръст с 11,2% спрямо същият период на миналата година.

Цели 51,3% от семейния бюджет българите отделят за храната и за дома (енергия, горива, вода и др).

Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават с 5.4% и през второто тримесечие на 2012 г. са 333 лв. средно на лице в домакинството. Това представлява 34,5% спрямо общите разходи.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се повишават на 162 лв. средно на лице от домакинството. Делът им в общия разход достига 16.8%.

Разходите за здравеопазване, облекло и обувки се запазват на същото равнище, но се увеличават тези за транспорт.

Все по-скъпо ни излизат и алкохолните напитки, и цигарите. Според националната статистика ръстът там е 14.3%.