990 лв. е средната месечна брутна заплата за последните три месеца на миналата година. Данните са на националната статистика.

Снимка: bTV

Високите заплати са предимно в икономическия сектор. Средната заплата е нараснала с близо 10% в сравнение със същия период на миналата година.

Най-високи са доходите в сферите „създаване и разпространение на информация", „производство и разпределение на електрическа енергия" и „финансови и застрахователни дейности".

Снимка: bTV

Най-ниски са заплатите в хотелиерството и админстративните дейности.

Снимка: bTV

Безработицата пък е намаляла с 1,2% в сравнение с последното тримесечие на 2015 г.

Снимка: bTV

От всички 215 хил. безработни, близо 15% са с висше образование.

Снимка: bTV