Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) одобри нови общи условия за столичната „Топлофикация”. Така абонатите ще дължат лихви само след забавено плащане на изравнителната сметка, а не както в момента и върху прогнозните месечни фактури.

30- дневният срок за плащане ще тече не от последния ден на отчетния период, а след публикуването на задължението към "Топлофикация" на страницата в интернет.

Наемателите на имоти с парно в София също вече ще могат да са клиенти на Топлофикация срещу нотариално заверено съгласие на собственика. Клиентите могат да искат и междинен отчет срещу заплащане.

Решението за новите правила за столичната „Топлофикация” са публикувани на сайта на ДКЕВР след закрито заседание въпреки възраженията на дружеството.

"В настоящия случай комисията счита, че общите условия следва да бъдат одобрени съобразно дадените указания, тъй като са в защита на интересите на клиентите на дружеството", пише в решението на регулатора. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред ВАС.