С надеждата „една добра новина” да намери път до фермерите, покрай лошите, земеделският министър Мирослав Найденов и неговият заместник Светлана Боянова дадоха пресконференция във връзка с усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

А добрата новина е, че Европейската комисия разреши на България да прехвърли 600 млн. лева по програмата от мерки, към които земеделските стопани не проявяват голям интерес към такива, от които искат да се възползват.

Парите обаче трябва да бъдат усвоени до края на програмния период.

И така – 78 млн. лева ще бъдат пренасочени към мярка 112 „Млад фермер”. От парите ще се облагодетелстват с приоритет производители на биологична продукция, животновъдите и кандидатите от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник. Приемът по мярката е от 23 юли до 19 август.

Свежи 276 млн. лева ще подкрепят модернизацията на земеделските стопанства по мярка 121 от ПРСР. Приоритетни по нея са инвестиции в енергийна ефективност, производство на енергия от биомаса, намаляване потреблението на вода, проекти на тютюнопроизводители, които не са свързани с тютюна. Документи се приемат от 16 юли до 19 август, а с предимство са фермерите от областите Видин, Перник, Габрово, Кърджали и Смолян.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката” ще бъде подкрепена с 240 млн. лева от пренасочените средства. Парите могат да се използват за създаване на центрове за културни услуги в общините, центрове за отдих, строителство и реконструкция на общински пътища и мостове, реконструкция на водопроводи. Кандидатстването по мярката е възможно от 16 юли до 19 август.