България е разплатила над 16,5 млрд. лева по програмите с европейско финансиране за периода 2007 – 2013 г., съобщиха от Министерски съвет. Страната ще загуби около 22 млн. евро по спряната миналата година от Брюксел оперативна програма „Околна среда” и до 64 млн. евро по програмите за селските райони и за рибарство.

От началото на програмния период по оперативните програми, съфинансирани чрез Структурните и Кохезионния фонд, на българските бенефициенти са предоставени средства в размер на над 11,8 млрд. лева (76,7% от общия обем), а по програмите на земеделските и рибарските фондове – съответно над 4,7 млрд. лева (74,3%).

Прогнозираните загуби по програмите с европейско финансиране са намалени значително, отчитат от правителството. Предварителната прогноза за автоматично освобождаване на средства по повече от половината от програмите, която варираше между 220 и 400 млн. евро, е редуцирана значително до не повече от 22 млн. евро по ОП „Околна среда” и около 64 млн. евро по програмите за развитие на селските райони и на сектор рибарство.

Средствата, които ще бъдат освободени, зависят от окончателните суми, които ще бъдат изпратени като искания за средства към ЕК, както и от използването на възможностите за запазване на определени суми, дадени от регламента. Точният им размер ще бъде ясен в началото на второто тримесечие на следващата година.

Към 19 декември по седемте оперативни програми България е договорила над 18,1 млрд. лева или над 113% от общата финансова рамка за изминаващия програмен период. 2015 г. е последната година, в която могат да бъдат извършвани плащания със средства от програмен период 2007-2013 г.

Очаква се през следващата година да бъде усвоен съществен ресурс, като успоредно започват първите реални възможности за кандидатстване по програмите за периода 2014 - 2020 г.

Общият размер на средствата по оперативните програми, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2015 г., е почти 2,5 млрд евро (само европейското финансиране).