Международният валутен фонд (МВФ) предвижда растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на България от 2,3% през 2016 г. и очаква темпът на подобряване на икономиката да остане на същите нива и през 2017 г.

Това става ясно от доклада на МВФ за състоянието на икономиките след края на първото тримесечие от годината.

България обаче изостава от темпото на растеж сред развиващите се икономики. В Румъния прогнозите са за 4,2% растеж на БВП за 2016 г. и 3,6% през 2017 г. В Турция цифрите са съответно 3,8% и 3,4%.

По растеж на БВП тази година ни изпреварват почти всички страни от източноевропейския регион – Албания (3,4%), Босна и Херцеговина (3%), Косово (3,4%), Македония (3,6%), Черна гора (4,7%), Полша (3,6%), Унгария (2,3%).

По-нисък темп на растеж се предвижда в Сърбия (1,8%) и Хърватия (1,9%).

Гърция ще бъде изправена пред дефицит от 0,6% през тази година, но според оценките на МВФ ще се върне към растеж (2,7%) през 2017 г.

Експертите на МВФ очакват средно ниво на нарастване на БВП за развиващите се пазари през 2016 г. от 3,5% и лек спад през следващите две години (3,3% за 2017 и 2018 г.).

Средното ниво за растеж на БВП в Европа е 2% през 2016 г. и 2,1% догодина.

От фонда очакват безработицата в България да намалее до 8,6% през 2016 г. спрямо 9,2% през миналата година.

В Турция прогнозираните цифри за годината са 10,8%, Румъния – 6,4%, Сърбия – 18,7%, Хърватия – 16,4%. Процентът е най-висок в Гърция – 25%.

Използвани са материали на БГНЕС