Редовното изплащане на заплати се превръща във все по-голям проблем за фирмите, показват данните на Инспекцията по труда.

През последните две години (2010г. и 2011г.) са изплатени забавени трудови възнаграждения и други плащания на работещи на стойност 163 милиона лева. Само през 2011 г. в 2100 предприятия напълно са изплатени забавени трудови възнаграждения.

Забавяне на трудовите възнаграждения се наблюдава по различен начин в отделните области на страната, като средно е в порядъка от 8 до 12 предприятия.

Изключение правят икономически развити райони като Пловдив, София град и София област, където броят на предприятията и на заетите лица е по – голям.

Най-много нарушения, свързани със заплащането на труда, са констатирани в предприятия от отрасъл „Строителство” и в икономически дейности „Търговия на дребно”, „Производство на хранителни продукти” и „Ресторантьорство”, като най-често това са малки и средни предприятия.

Близо 71 милиона лева под формата на неизплатени възнаграждения са били погасени след намесата на Инспекцията по труда. Заради постоянни сигнали от ощетени работници се наложи през 2009 г. инспекцията да стартира специална кампания за контрол над плащането на трудовите възнаграждения.

Няма точна статистика за това колко са забавените заплати. Причината според инспекторите – хората масово са готови с месеци да работят без заплащане с надеждата, че все пак след известно време ще си получат възнагражденията.

Според бизнеса междуфирмената задлъжнялост е в основата на проблема с навременното плащане на служителите. Данни на БСК показват, че за 2010 г. тя е стигнала 104 млрд. лв., от които близо 2 млрд. лв. са забавени заплати.

Фирмите сочат като един от главните виновници за задълженията си държавата - правителството на ГЕРБ почти година не се разплащало с фирмите за свършена работа. Така публичният дълг към частния сектор се увеличи до 800 млн. лв. в края на 2009-а.След това постепенно държавата започна да се издължава, но все още дължи на бизнеса 254 млн. лв., а на общините - 202 млн. лв.