Размерът на необслужваните кредити в България се увеличи с 43 милиона лева до 9,9 милиарда лева само през юли, сочи статистиката на БНБ, цитирана от вестник „Преса”.

Макар и с малък обем, негативната тенденция е в разрез с данните от предходните няколко месеца, когато обемът на проблемните кредити се стопяваше.

Заради увеличаването на отпуснатите заеми обаче делът им намалява до 23,02 на сто спрямо 23,71% месец по-рано.
Основният ръст е при бизнеса, чиито лоши и преструктурирани заеми са се увеличили с 33 милиона лева.

Домакинствата теглят по-малко кредити и продължават да трупат депозити. В края на юли влоговете на населението достигат 35,73 милиарда лева и се увеличават със 155 милиона лева спрямо юни.

Кредитирането на потребителите също расте на месечна база с 29 милиона до 18,615 милиарда лева.

Спрямо юли миналата година обаче изтеглените средства се свиват с 0,5%. При фирмите заемите са за 34,991 милиарда лева и се увеличават с 63 милиона лева.