Комисията за защита на конкуренцията наложила санкция на „Топлофикация София” заради незаконосъобразно сключен договор за обществена поръчка, обявиха от КЗК.

Според комисията е незаконосъобразно решението на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за обявяване на класирането и избор на изпълнител в обществена поръчка за ултразвукови топломери с дистанционно отчитане, ръчно преносими терминали за отчитане на топломери и софтуер за обработка на отчетите.

КЗК налага санкция на „Топлофикация София” ЕАД в размер на 41 737,97 лв. без ДДС.

Производството е образувано заради влязло в сила решение на ВАС, с което съдът приема, че офертата на австрийското дружество ElinWasserwerkstechnik Ges m.b.H, определено за изпълнител на обществената поръчка, не съдържа документ за съответствие (сертификат) на топломер с номинален дебит.

Според съда е налице закононарушение, което води до незаконосъобразност на решението на възложителя за избор на изпълнител в обществената поръчка. Доколкото решението на ВАС е окончателно, КЗК е длъжна да се съобрази с мотивите, изложени в него, отбелязват от комисията.

Тъй като има влязло в сила определение за допускане на предварително изпълнение на обществената поръчка и сключен договор от възложителя в резултат на това, както и установено нарушение от съда, довело до незаконосъобразност на решението за избор на изпълнител, на възложителя следва да бъде наложена санкция, се уточнява в съобщението.