Комисията за защита на конкуренцията санкционира холандските дружества Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. с по 50 000 лв. за нелоялна конкуренция при предоставяне на услугата UberX на територията на София от 9 декември миналата година, съобщиха от КЗК.

В решението си комисията постановява прекратяване на установените нарушения., както и незабавно изпълнение на решението в тази му част.

Производството е образувано служебно с решение на КЗК след получена от Столична община информация за въвеждане на услугата „UberX“ на територията на София, като впоследствие е обединено с друго производство, образувано по искане на „О’Кей Супертранс” АД срещу „Юбер България” ЕООД, отново във връзка с услугата UberX.

В хода на проучването е установено, че при предоставяне на услугата UberX от страна на Юбер Б.В. и на Разиер Опърейшънс Б.В. са извършени нарушения на общата забрана по чл. 29 от ЗЗК. Услугата има белезите на таксиметров превоз на пътници, доколкото се извършва с лек автомобил срещу заплащане, по заявен от пътника маршрут чрез мобилното приложение Uber, което осъществява връзката между пътника и фактическия изпълнител на превоза – ползвателя-водач, обясняват от комисията.

При сравнение между предлаганите от Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. услуги и услугите, предоставяни чрез други мобилни приложения (дори и услугите на типичните таксиметрови компании) се достига до извода, че услугите са взаимозаменяеми, тъй като водят до един и същи резултат – осъществяване на платен превоз от една точка до друга, продължава съобщението на КЗК.

„Но в случая при UberX не се изисква изпълнителят на превоза да отговаря на определените в българското законодателство изисквания към таксиметровите шофьори и техните автомобили. В този смисъл при предоставянето на процесната услуга Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. нарушават добросъвестната търговска практика поради противоречие с нормативно установените правила, уреждащи извършването на обществен превоз на пътници”, коментират от комисията.

От страна на „Юбер България“ ЕООД не е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК, тъй като дружеството не участва непосредствено при предлагането на услугата UberX, а извършва спомагателна дейност към Юбер Б. В.