Българинът все по-рядко задлъжнява. Според последните данни на фирмите за събиране на дългове средният размер на необслужваните задължения у нас намалява с 15%.

Така дългът през 2017 година средно е 775 лв. при 912 лв. през 2016. Клиентите често пропускат вноски от невнимание и затова бързо излизат от просрочие.

Най-големият дял на задълженията е към банките – 42%, следван от т. нар. бързи кредити – 30% и към телекомуникационните компании – 25%.

Длъжникът най-често той е млад мъж, под 30 години, добре образован и обикновено на трудов договор.

Най-добре контролират плащанията си жителите на София, Пловдив и Варна, а най-много некоректни платци има в Бургас, Стара Загора и Русе.