България пласира успешно новата емисия еврооблигации. Кабинетът успя да вземе външен дълг от 1,493 млрд. евро при доходност от 3,055%, съобщиха от Министерството на финансите. Падежът на дълга е 3 септември 2024 г.

На 26 юни 2014 г. Република България успешно емитира нови 10-годишни бенчмаркови еврооблигации. Повече от 250 инвеститора участваха в новата емисия, която ще бъде емитирана на 3 юли 2014 г., като съвкупната стойност на заявените поръчки възлезе на 3.7 млрд. евро.

След широко представяне на емисията в цяла Европа мениджърите на емисията решиха да използват положителното настроение на пазара, за да ускорят стартирането на новата емисия облигации на България чрез обявяване на 10-годишен матуритет (септември 2024 г.).

След набиране на силен заявен интерес предишния ден в размер на повече от 1,3 млрд. евро, процедурата по приемане на поръчки формално стартира в 8:00 ч. по Гринуич при първоначална цена от 170 б.п. над интерполираната цена на 10-годишни лихвени суапове.

Общата стойност на заявените поръчки нарасна бързо до над 4,0 млрд. евро в резултат на изключително силния инвеститорски интерес, което позволи на България да намали ориентировъчната доходност с 10 б.п. до средна цена на лихвените суапове +160 и да стартира емисията на това ниво. В резултат на тези усилия България успя да осъществи сделката за 1 493 млн. евро и да осигури най-ниския досега купон за свои Еврооблигации. Citigroup, HSBC и J.P. Morgan действаха като водещи мениджъри на сделката.

България привлече изключително разнообразна инвеститорска база за тази емисия, много добре диверсифицирана както по географски признак, така и по видове инвеститори, казвам от МФ. Окончателното разпределение по региони е, както следва: Обединеното кралство 37%, Германия и Австрия 18%, България 15%, ЦИЕ 5%, САЩ офшор 4%, Бенелюкс 4%, Франция 4%, Азия 3%, Швейцария 2%, останалата част на Европа и други 8%. По видове инвеститори съставът е: инвестиционни фондове 61%, банки и частни банки 17%, застрахователни и пенсионни фондове 15% и централни банки и държавни инвестиционни фондове 7%.

България още веднъж се представи впечатляващо на международните капиталови пазари след изключително успешното си завръщане през юли 2012 г. Новата 10-годишна Еврооблигация на България с обем от 1 493 млн. евро беше записана за по-малко от 30 минути след обявяване на процедурата по приемане на поръчки. Общата стойност на заявените поръчки възлезе на 3,7 млрд. евро от 250 инвеститори, уточняват от финансовото ведомство.

Силният инвеститорски интерес и участие в емисията доказват уникалните кредитни предимства на България, както е видно от нейното стабилно макроикономическо представяне и забележителна последователност от гледна точка на фискална дисциплина и финансова стабилност, се подчертава в съобщението.