321 лв. ще е линията на бедността за догодина, реши кабинетът. Увеличението спрямо тази година е със 7 лв.

Размерът на линията за бедност за всяка година се определя на базата на данните на Националния статистически институт за бюджетите на домакинствата.

Тя се изчислява като процент от общия нетен доход за страната и трябва да задоволява минималните жизнени потребности като определено равнище на приети калории и определено съотношение на разходи за хранителни и нехранителни стоки на домакинствата.

75% от българите обаче живеят в недоимък, сочат данните на синдикатите.