В открито писмо до медиите Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) се обявяват срещу повишаване на максималния осигурителен доход от 2400 лв. на 2600 лв

Според тях решението на парламента ще окаже негативно отражение върху конкурентоспособността на секторите от икономиката, характеризиращи се с най-висока добавена стойност, каквито са IT, аутсорсинг, финанси, както и върху интереса на чуждестранните инвеститори, чиито решения са в голяма степен базирани на предвидимостта на бизнес средата и стабилността на фискалната политика.

„В индустриите с висока добавена стойност като IT, основните разходи са за заплати и затова те са изключително негативно засегнати от такива промени”, пишат от двете организации.

По думите им увеличаването на осигурителния праг не води до по-висока събираемост на данъците и намаляване на т.нар. сив сектор, а само до временно запълване на дефицити в нереформирани сектори.