Към момента потенциалната загуба на средства по ОП "Развитие на селските райони" възлиза на 78-83 милиона евро. Това каза на брифинг пред журналисти служебният министър на земеделието и храните Васил Грудев. Парите ще бъдат загубени до края на годината и няма да бъдат усвоени.

Според него през управлението на служебното правителство се е довело до пълно отпушване на залежалите проблеми по усвояване на средствата.

„Втори приоритет беше подготовка и стартиране на „Програмата за развитие на селските райони” 2014-2020 г. Министерството работи по разработване на подзаконовата нормативна база – всички наредби, които ще обуславят прилагането на ОП „Развитие на селските райони” и на схемите за директни плащания, които са с нов дизайн от март 2015 г. Системите на Държавен фонд „Земеделие” се натоварват с новите изисквания на регламента”, заяви министърът.

„Отпуснахме допълнителна помощ за животновъдите по "de minimis", информира той. Грудев заяви, че се надява след актуализацията на бюджета Министерство на земеделието и храните да успее много бързо да изплати националните доплащания за животновъдите, които в момента се забавят.

Грудев информира, че с негова заповед е било спряно изсичането на всички дървета при окончателни фази на краткосрочно, постепенно възобновителна сеч държавните гори и се ограничи провеждането им само върху площ до 2 хектара.