Международната рейтинговата агенция „Фич” (Fitch Ratings) Потвърди оценката си за България и отчете „стабилна перспектива”.

Оценката остава ‘BBB-/ВВВ’, съобщава Министерство на финансите.

В шестмесечния си доклад американската финансова институция посочи рискът, който представлява евентуална нова държавна помощ за банковия сектор. Нови парламентарни избори през есента са малко вероятни заради оттеглянето на АБВ от управляващата коалиция, сочи още проучването.

„Рейтингът отразява по-силната външноикономическа позиция и по-благоприятната фискална рамка на България в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ‘ВВВ’. От друга страна от агенцията отбелязват, че страната изпитва структурни предизвикателства в повишаването на дългосрочния потенциален растеж и подобряването на БВП на глава от населението до нива близки на страните със същия или с по-висок кредитен рейтинг”, отчитат от финансовото министерство.

Прогнозата на рейтинговата агенция е брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне с 2,1% през 2016г. след повишаване с 3% през миналата година.

„Забавянето отразява очакванията за свиване на инвестициите през тази година, което съответства с приключването на финансирането на проекти от фондове на ЕС, отнасящи се за периода 2007-2013 година”, отчитат от ведомството. От положителна страна се предвижда повишаване на потреблението на домакинствата.

Потенциалният икономически растеж на страната ни се оценява на 2,5%, като достигането му според „Фич” е възможно през 2017-2018 година.

Структурните слабости на трудовия пазар, като дългосрочната безработица, която е 61,2% от общата през 2015 година и слабото нарастване на продуктивността забавят растежа на БВП на глава от населението до нивата в по-богати страни от ЕС.