Европейската комисия повиши оценката си за икономическия растеж на България до 1 на сто през 2015 година. Това сочат публикуваните днес пролетни икономически прогнози на ЕК.

В зимните прогнози, оповестени през февруари, Еврокомисията очакваше през текущата година българската икономика да нарасне с 0.8 на сто.

Оценката за растежа през 2014 г. също е повишена - от 1.4 на сто до 1.7 на сто.

Европейската комисия прогнозира, че през 2016 г. растежът ще се ускори до 1.3 на сто. Очакваното забавяне на растежа на държавните инвестиции и оставащите слаби частни инвестиции вероятно ще се отразят неблагоприятно върху перспективите за растеж, обобщава ЕК в частта от прогнозите си, посветени на България.

Прогнозира се, че инфлацията ще остане отрицателна през по-голямата част от 2015 г., но към края на годината ще стане положителна. След като достигна 2.8% от БВП през 2014 г. общият правителствен дефицит се очаква да остане 2.9% от БВП през 2015 г. и 2016 г.

Според ЕК, слабото евро подпомага българския експорт към трети пазари, като през 2015 г. и 2016 г. ще се наблюдава и повишаване на търсенето. Така в крайна сметка експортът ще расте по-бързо от вноса.

Очаква се безработицата у нас през 2016 г. да се смали до 10 на сто, което все още е далеч от предкризисните нива.