От следващата година Европейският съюз ще финансира създаването на регионални пазари, където българските производители и фермери директно да продават продукцията си.

Бенефициенти по тази програма ще бъдат и производителите на мляко, яйца и на месо. За да могат да участват в програмата, те трябва да са се регистрирали като фермери и да са се сдружили в асоциации, например. бенефициенти ще бъдат и самите общини, които трябва да изградят и инфраструктурата.

От Брюксел са готови да дадат пари за обособяването на търговските площи, маркетинга и рекламата им, за местни магазини и за търговски помещения в самите ферми.

„Производителите имат нужда да достигнат до места където да продават продукцията си или да преместят щанда си на определено място, да работят съвместно или заедно защото сам да го правиш не може”, посочи зам.-министърът на земеделието Марина Бракалова.

Положителното в случая е, че по този начин е възможно да се прескочат прекупвачите и така да се спести едно увеличение на цената от близо 200 процента.

Самите производители намират проекта за добър, но смятат, че осъществяването му ще отнеме най-малко години.

„В момента, в който трябва да имаме работа с общините, нещата ще зациклят, много трудно се работи с администрацията и с бюрокрацията. Това ще е добро като идея и почит, неприложимо иначе. Всеки производител се нуждае от добра инфраструктура от максимално точки на достъп, за да може продукцията да се транспортира, да няма проблеми с местното население”, коментира Цветан Цеков, който отглежда ябълки, круши и череши.

Създаването на малките пазари е в интерес само на малките производители. Големите няма как да продадат тонове продукция по този начин. Не е ясно също така как ще се контролира качеството на продукцията.

„Този, който произвежда стоки, той е длъжен да гарантира тяхната безопасност”, заяви зам.-директорът на Българската агенция за безопасност на храните Тенчо Тенев.

Фермерски пазари се организират у нас - в София в парка Заимов и на пазара Иван Вазов, както и на Римската стена. Практиката е популярна в целия свят.