Лицензът на ЕМКО ще бъде върнат на 6 октомври, ако констатираните нередностите бъдат отстранени. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката във връзка с днешния протест на служители от „ЕМКО“ ЕООД. 

От Министерството напомниха, че вследствие на констатирани нередности при съхранение на боеприпаси в дружеството от компетентните за това органи, лицензът за внос и износ на фирмата бе спрян за срок от 6 месеца или до отстраняването им. Решението за това е на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност.

Ангажимент на съпредседателите на Съвета - вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов и министъра на икономиката Емил Караниколов - е на 6 октомври да бъде свикано извънредно заседание, на което да бъде разгледан докладът и ако нередностите са отстранени, лицензът на фирма ЕМКО да бъде възстановен. 

Правителството ще предприеме всички необходими действия за премахване на фирмите, стоящи на входа и изхода на държавните предприятия, с цел да се гарантира работата им, по-добри възнаграждения за работниците и подобряване условията на труд, както и завишаване на постъпленията в държавния бюджет чрез изплащане на дивиденти, уточниха от ведомството.

Ведомството посочи още, че ще информира обществеността за резултатите от проверките в „Кинтекс“ ЕАД и „ВМЗ Сопот“ ЕАД за сключените договори и проведените процедури за последните 10 години. Както беше поискано от работниците във ВМЗ Сопот, ще бъде извършена проверка относно използването и разпространяването на поверителна техническа документация, собственост на държавните дружества от военно-промишления комплекс.