След кризата в продажбите на недвижими и ваканционни имоти, много от тях започнаха да предлагат настаняване на туристи. Има ли място за тях на туристическия пазар?
Да, но при определени условия. Много от тези проекти са замислени с цел бърза продажба и излизането на инвеститора от това начинание. Поради тази причина при много от тези проекти от страна на инвеститора не е предвидено изграждането на инфраструктура, която да прави възможно упражняването на хотелиерска дейност - ресторанти, барове, спа центрове, рецепция. Локацията също е от съществено значение. Тези проекти срещат и трудности при категоризирането им съгласно Закона за туризма, тъй като са замислени като жилищни сгради и за да отговорят на изискванията за по - висока категория са необходими и допълнителни инвестиции. В противен случай подобни имоти предлагат единствено настаняване на ниска цена, което обаче е напълно неудовлетворително за инвеститора и може да се тълкува като загуба, предвид първоначалните му намерения за бърза продажба на имотите и възвръщането на вложените средства.

Репозиционирането на такива проекти и влагането на допълнителни средства е трудно решение на фона на разочарованието от първоначалния неуспех, но в не малко случаи е единствен изход. Хотелиерската дейност не противоречи на продажбата на имоти и дори може да бъде използвана като маркетингов инструмент. В България имаме не малко добри примери и практики в това отношение, в реализирането на някои от които сме участвали и ние.

Кой са най-честите грешки, които допускат инвеститорите?
Една от грешките, с които най-често се сблъскваме е разбирането, че щом са завършили строителните работи, хотелът е готов да посреща гости и да получи категорията, за която е бил проектиран. Много често в инвестиционния бюджет не са предвидени средства за онези неща и детайли, които превръщат сградата в хотелски продукт. Не са рядкост и случаите, в които предвиденият бюджет е надвишен още в строителната фаза и когато е необходимо да се поставят акцентите на новия хотел и той да се подготви за отваряне се правят значителни компромиси поради недостиг на средства.

Втората основна грешка се прави нерядко при проектирането на самия хотел, когато всичко се гради единствено на вижданията на архитекта и инвеститора без да се съгласува инвестиционния проект с професионалисти относно оперативната му пригодност и съответствие. Виждали сме реализирани инвестиции проектирани и платени като 4-звездни хотели, които не покриват основни изисквания към изграждането за съответната категория и естествено получават две или три звезди. На един такъв етап обаче е вече прекалено късно за корекции и инвеститорът неминуемо търпи загуби.

Освен консултантската дейност, управлявате и хотели. В кои сфери най-често хотелиерите търсят Вашите услуги?
Първо трябва да конкретизираме понятието "хотелиери". В сегашната ситуация в хотелиери се превърнаха и банките с лоши хотелски кредити, и инвеститори в недвижими имоти, които не успяха да продадат построеното от тях. Имаме богат опит с тези два типа клиенти, но не винаги трансформацията е толкова лесна. Понякога има нужда от значителни допълнителни инвестиции, за които те в повечето случаи не са готови. Това се отразява, както на бъдещето развитие, така и на възвращаемостта на такива проекти. Най-често се обръщат към нас със задачи, свързани с пазарното и продуктово позициониране на даден хотел, както и с финансовото планиране на дейността. В зависимост от нуждите на клиентите ни, това се случва или под формата на аутсорсинг услуга за определен период от време или като оперативен лизинг, където ние управляваме от наше име и за наша сметка цялата хотелиерска дейност срещу гарантирана за инвеститора доходност под формата на наем. Всъщност често се случва отношенията ни да прерастват от аутсорсинг в оперативен лизинг, ако хотелиерството не е основна или е несвойствена за инвеститора дейност.