Европейската комисия одобри оперативните програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС в програмен период 2014 - 2020 г.

Това съобщи а министър-председателят Бойко Борисов в социалната мрежа „Фейсбук”.

В информационната страница на премиера е записано още, че ОП „Добро управление“ е наследник на действащите досега „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“.

Програмата е на обща стойност над 335 млн. евро. Чрез нея ще бъдат финансирани мерки в ключови сфери, сред които административна реформа и електронно управление, електронно правосъдие и реформа в съдебната система.