Европейската комисия установи, че ликвидната подкрепа от България за Първа инвестиционна банка (ПИБ) е в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ, съобщиха от представителството й у нас.

Комисията заключи, че мерките са били необходими за запазване на стабилността на българската икономика и финансова система. Освен това с плана за преструктуриране на ПИБ ще се гарантира, че банката ще продължи да бъде жизнеспособна в дългосрочен план, без да се нарушава неоправдано конкуренцията на вътрешния пазар, се посочва в официалното съобщение.

Комисията установи, че ликвидната подкрепа за ПИБ е свързана с последиците за пазара от ликвидната криза, която настъпи в България през юни и юли 2014 г., а не се дължат на структурен проблем в банката.

Заради масовото теглене от българските банки през юни 2014 г. България отпусна подкрепа на ПИБ под формата на държавен депозит в размер на 1.2 млрд. лева като част от схема за ликвидност, одобрена от Комисията в същия ден.

Поради ограничения, свързани с държавния бюджет, този депозит беше с краткосрочен падеж от 5 месеца, който изтича на 28 ноември 2014 г. България подаде заявление за удължаване на срока на държавния депозит с максимум 18 месеца, който вече ще е в размер на 900 млн. лева. Част от депозита ще бъде изплатена в рамките на 12 месеца.

Пълно връщане на депозита сега може да доведе до дестабилизиране не само на банката, а и на цялата финансова система на България, смятат от ЕК.