Повече от 1,8 млн. лв. ще бъдат раздадени под формата на еднократни помощи до края на май. Пакетът от спешни социални мерки, приет от Министерски съвет в началото на април, ще обхване общо 35 184 души и семейства, уточняват от ведомството.

Статистиката е изведена след разглеждането на молбите, подадени от хора, които превишават диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лева, и от осигурени майки с месечен доход под 350 лв., които отглеждат деца на възраст от 1 до 2 години.

В Агенцията за социално подпомагане са приети 10 432 молби за еднократна енергийна помощ. От тях на критерия отговарят 7001, които ще получат 67,52 лв. Това ще струва на бюджета общо 460 105 лева.

Еднократна помощ в размер на 50 лв. ще получат майките на деца между 1 и 2 години с доход под 350 лева на член от семейството. Общата сума по това перо ще бъде малко над 1,4 млн. лв.

Според прогнозите на Агенцията за социално подпомагане броят на майките с право на тази помощ може да достигне до 31 000, което ще струва на бюджета още 140 000 лв. Причина за това са случаи, при които документите на майките са подадени по-късно от техните работодатели.

В края на април Агенцията вече изплати еднократни помощи в размер на 50 лева на семействата на 25 427 деца с увреждания, припомнят от Социалното министерство.

Общата стойност на отпуснатите средства за тази целева група е близо 1,3 млн. лв. По 67,52 лева вече получиха и 8095 души, които са получили откази за енергийна помощ за изминалия отоплителен сезон заради превишаване на диференцирания минимален доход с до 10 лева. Общата сума, осигурена за тях, е 532 003 лева.