До средата на годината финансовото министерство ще пласира на международните пазари облигации на обща стойност милиард и половина евро.

Това обяви във Виена началникът на отдел "Емисии" във финансовото министерство Дамян Стайков пред участниците в годишната конференция за Централна и Източна Европа на списание Euromeoney.

С парите страната ни ще погаси падежиращата през януари 2015 г. друга емисия български облигации за около 800 млн. евро., както и за намаляване на размера на бюджетния дефицит.

Според Закона за държавния бюджет тази година страната ни може да емитира на външните пазари държавен дълг в размер не по-голям от 3.9млрд. лева.