Земеделските производители в наводнените райони ще могат да получат компенсации по Държавната помощ за компенсиране на пропадналите площи. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава, цитирана от пресслужбата на МЗХ.

„Схемата е нотифицирана и се прилага за територията на цялата страна. Служителите на общинските служби по земеделие ще посетят пострадалите от наводнения места, веднага когато стане възможно да се влезе в залетите площи”, е съобщила Танева по време на участието си в третата национална среща на земеделските производители в курортен комплекс "Златни пясъци".

Стопаните трябва да издадат констативни протоколи с описание на щетите, след което да ги заявят за обезщетение по държавната помощ, като компенсирането ще бъде за напълно пропаднали площи.

Танева е подчертала, че при сега действащата държавна помощ, тези земеделски стопани, които застраховат площите си от природни бедствия, получават по-високо обезщетение. Помощта за производители, които застраховат обработваемите си площи, е в размер до 80 на сто в зависимост от вида на културите.

Компенсацията за площи, които не са застраховани е до 50 процента от размера на полагащата се помощ. По нея могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Тя се отпуска на фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично условие.

Относно застраховките на земеделските производители, министърът е подчертала, че те трябва да развиват култура по застраховане на обработваемите си площи, тъй като в момента малцина правят това доброволно. Танева коментира, че при кредитиране от банковите институции, производителите са задължени да застраховат площите.