Върху седем икономически сектора ще бъдат насочени усилията на държавата за привличане на чужди инвестиции. Това заявиха заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева и Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции на пресконференция в БТА.

Водещите сектори са производство на компютърна и комуникационна техника, на електрически съоръжения, на машини и оборудване, на текстил и облекло, на химични продукти, на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини, както и на хранителни продукти.

Държавите с най-висок потенциал за преки чуждестранни инвеститори в Европа са 12 - Германия, Великобритания, Франция, Дания, Холандия, Швеция, Италия, Белгия, Австрия, Норвегия, Ирландия и Швейцария. Извън европейския континент такива са САЩ, Китай, Япония, Русия, Сингапур, Израел, Кувейт, Турция, Катар.

Крайните цели на концепцията за привличане на инвестиции са привличане на нови предприятия в съществуващите високотехнологични сектори, на инвестиции в полза на регионалните политики, както и представяне на България като допирна точка между Изтока и Запада.

А Севера и Юга?

Специален анализ на Министерството на икономиката и на БАИ е показал слабите и силните страни на всеки един от секторите, както и възможностите за развитие по сектори в различните региони на страната.

Янев посочи, че все още има силен дисбаланс между Северна и Южна България, като по-технологичните сектори се развиват в южната част на страната, докато по-нетехнологичните са на север.

Има проблем и с кадрите

9 инвеститори са получили помощ от началото на годината. Инвестициите са за 200 млн. лв., а очакваните нови работни места са хиляди.

От икономическото министерство признаха, че са наясно с недостига на квалифицирани кадри, с който се сблъсква почти всеки инвеститор у нас.

“Проблемът при нас основно е свързан с кадрите, основно е свързан с качеството на професионалното образование, заради което ние усилено работим с Министерството на образованието по дуалната система на образование”, каза зам.-министър Везиева.

А инвеститорският интерес към момента е насочен към точно определени сектори. Янев ги изброи: „Преобладават секторите логистика и транспорт, производство на части за големи автомобилни концерни, аутсорсинг и ИТ сектора”.

Агенцията вече насочва инвеститорите у нас към конкретни региони според приоритетите за развитие, които самите местни власти са заявили пред икономическото министерство.