Министърът на финансите Петър Чобанов ще участва в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) на 21 юни 2013 г. в Люксембург, съобщиха от ведомството му.

В дневния ред на заседанието ще бъдат представени за одобрение проекти на препоръки на Съвета относно националните програми за реформи за 2013 г. към държавите-членки и на становища по актуализираните програми за стабилност и конвергенция.

Очаква се финансовите министри да постигнат политическо съгласие по мерките за борба с ДДС измамите, включващо предложение за механизъм за бързо реагиране.

На заседанието ще бъдат приети доклади на финансовите министри по данъчни въпроси в рамките на Пакта евро плюс и до Европейския съвет по данъчните въпроси. Ще бъде обсъдено и предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Финансовите министри от ЕС ще разгледат проекти на решения и препоръки на Съвета свързани с процедурите за прекомерен дефицит в рамките на прилагането на Пакта за стабилност и растеж.

Очаква се дискусия и предложение за решение за изпълнение на Съвета за предоставяне на финансова помощ на Португалия и Ирландия. За одобрение ще бъде представен и проект на препоръка от държавите-членки на еврозоната относно предложението на Европейската комисия за присъединяването на Латвия към валутния съюз.