Брутният вътрешен продукт през третото тримесечие на 2012 г. възлиза на 21,73 млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Това означава, че на човек от населението се падат по 2977 лева.

Така реалният ръст на БВП спрямо третото тримесечие на 2011 г. се изчислява на 0,5%.

По данни от бизнес анкетите на НСИ през декември тази година показателят на доверие в промишлеността запазва нивото си от предходния месец. През октомври пък индексът на промишленото производство регистрира спад от 4,1% спрямо съответния месец на миналата година.

Намаление е отчетено и в производството и разпределението на електрическа, топлоенергия и газ - с 11,9%, както и в преработващата промишленост - с 2,1 на сто.

Междувременно НСИ подаде статистическа информация и за безработицата през третото тримесечие на годината. Тя възлиза на 11,5% или 393,2 хиляди българи.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година броят на безработните се увеличава с 13,5%, а коефициентът на безработица нараства с 1,3 процентни пункта.

През септември 2012 г. средната работна заплата е била 768 лева. Това е с 3,2% повече от предходния месец. Спрямо септември 2011 г. ръстът е от 9,1 на сто.