Булгаргаз предлага цената на природния газ да бъде увеличена с 2% от 1 януари.

Компанията оповести плановете си месец преди да внесе предложението си в ДКЕВР.

До тогава прогнозата може да бъде коригирана.

Прогнозната цена отчита тенденциите в съотношението лев/долар, цените на алтернативните на природния газ горива на международните пазари и изискванията на нормативните актове за регулиране на цените.

Ако ДКЕВР одобри предложението на Булгаргаз, новата цена ще остане в сила през първото тримесечие на следващата година.