Държавата да даде земя на предприемачи, социално-слаби и безработни за 10 години, а те да създадат работни места. Такова предложение направиха от Българската стопанска камара.

Според нейния председател на Божидар Данев от 22 години насам се говори за „комасация” или уедряване на селскостопанската земя, каквато не се прави - земята е разпокъсана и така се е стигнало до ликвидирането на зеленчукопроизводството, овощарството и скотовъдството. „България има огромен потенциал в селското стопанство и на заетост на нискоквалифицираната работна ръка, необходима е законова база за дългосрочна аренда”, посочи Данев.

Той съобщи, че през последните три години с 12 пункта се е увеличил вносът на храни - над 80 на сто от храните у нас се внасят. „Ние сме страна, която е учила цяла Европа на
зеленчукопроизводство и най-големият физически износител на домати в света, а сега внасяме чесън от Китай, а чушки и домати от Македония”, коментира още председателят на БСК.

Според него не трябва да се допуска износ на селскостопанска продукция с ГМО. Нямаме храни с ГМО, но го изнасяме с нашето селскостопанско производство, а в другите страни хранят с него животните и ни го връщат с вноса, коментира той.

От БСК предлагат също да се изградят центрове за квалификация и консултантски услуги в областта на селскостопанското производството, както и държавата да допълни субсидиите към селското стопанство до размера на това, което се дава в останалите страни от ЕС, за да го направи конкурентоспособно.