България е класирана на 45-то място в годишния доклад на канадския институт „Фрейзър” за икономическата свобода по света, съобщиха от Института по пазарна икономика. Данните в тазгодишното издание на доклада са всъщност за 2010 година, последната, за която има налични официални данни за всички страни.

Страната ни влошава леко резултата си спрямо предходната година, което се дължи на забавянето на икономиката и по-голямата роля на държавата в условията на криза. Действащият валутен борд и ниската инфлация са помогнали България да постигне най-добър резултат в категорията „достъп до сигурни и стабилни пари”.

Авторите на доклада отбелязват, че икономическата свобода в света леко се подобрява, като средната световна оценка достига 6,83 по десетобалната скала. По-активната държавна намеса заради кризата е навредила на икономическата свобода по света, достигнала най-ниски нива през 2009 г. За възстановяването на показателя през последната година от изследвания период допринасят най-вече развиващите се страни.

„Правителствата в САЩ и Европа отстъпиха от традиционно високите нива на икономическа свобода и днес виждаме последиците от това. Дълговите кризи в Европа и отвъд океана се задълбочават и държавната намеса, фискална или монетарна, по никакъв начин не помогна за възстановяването на развитите страни. Развиващият се свят обаче дава поводи за оптимизъм, като там икономическата свобода бележи напредък,” коментира Петър Ганев от Института по пазарна икономика.

Лидери в класацията са Хонконг, Сингапур, Нова Зеландия и Швейцария, САЩ и Великобритания вече не са сред десетте водещи държави, а Венецуела е последна от 144 участващи в изследването страни. Най-свободна икономически в Европа е Швейцария, която не членува в ЕС, лидер сред страните-членки на Евросъюза е Финландия.

В Европейския съюз България се нарежда на 18-то място. С най-слабо класиране са Португалия, Италия и Гърция.