Бизнесът у нас иска да наеме на стаж поне 22 хиляди млади работници. Това показва проучване на Агенцията по заетостта, направено по повод старта на програмата "Младежка заетост" този месец.

Допитването сочи, че най-голяма нужда от наемане на млади хора са заявили микропредприятията у нас, които имат по-малко от 10 работници.

Длъжностите, за които ще се наемат най-много младежи по програмата, са продавачи, работници в производството, административен персонал, ръководни кадри и приложни специалисти.

Работодателите са заявили, че търсят най-вече младежи със средно образование.