Общият показател на бизнес климата у нас се е покачил през май с 2,8 пункта спрямо предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Позитивното развитие се дължи на положителни тенденции в строителството, търговията на дребно и услугите.

Показателят, отчитащ бизнес климата в строителството, се е повишил с 1 пункт. Забавя се свиването в отрасъла на фона на ръст в новите поръчки. Проучването на НСИ отчита негативно влияние на фактори като несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, конкуренцията в бранша и финансовите затруднения на фирмите.

Бизнес климатът в търговията на дребно бележи ръст от 10,3 пункта. Мениджърите в търговските фирми имат по-оптимистични очаквания за продажбите и своите поръчки към доставчиците в следващите три месеца. И тук слабото търсене, несигурността на средата и конкуренцията се сочат като основни заплахи. Търговците очакват цените да се повишат в следващите месеци.

Положителна тенденция се отчита при търсенето в сферата на услугите. Бизнес климатът в сектора се подобрява с 1,8 пункта за изминалия месец.

В същото време бизнес климатът в промишлеността запазва стойностите си от предходния месец. Подобрили са се обаче оценките на мениджърите за производствената активност на предприятията и очакванията им за развитието на ситуацията в следващите месеци. Несигурната стопанска обстановка, свиването на износа и слабото вътрешно потребление са големите проблеми за индустриалните предприятия.