Безработицата в България остава без промяна през март, сравнено с предните два месеца. Общото равнище е 12,6%, а младежката безработица достига 29,2 на сто. Това показват официалните данни на европейската статистическа служба Евростат за третия месец на годината. През 2012 г. нивото на безработицата в България е било 12,2%.

Безработицата в еврозоната достига нов негативен рекорд- 19,2 милиона души или 12,1% от трудоспособното население в страните. За целия ЕС хората без постоянна трудова заетост са били 10,9%, ниво без промяна спрямо февруари.

Безработните в Испания растат и цифрата се доближава до тази в Гърция - 26,7% през март спрямо 26,3% предишния месец, сочат още изчисленията на Евростат. Във Франция повишението е до 11% спрямо 10,8% месец по-рано, а в Германия нивата са без промяна - 5,6%.

Процентът на младежката безработица е нараснал до 24% в еврозоната през март. Тя достига 59,1% в Гърция през януари и 55,9% в Испания, както и 38,4% в Италия и 38,3% в Португалия.