Равнището на безработица през март 2013 г. е 11,8%, което е с 0,2 процентни пункта по-ниско от предходния месец, показват данни на Агенцията по заетостта.

Регистираните хора в бюрата по труда са общо 388 523, което е с 4225 по-малко спрямо февруари 2013 година.

Новорегистрираните безработни в бюрата по труда са 35 621. Частният сектор е освободил 44,7 на сто от тях, или 15 914 души.

През март 2013 г. най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени основно от сезоннозависимите дейности - от преработващата промишленост, от селското и горското стопанство, от търговията, от хотелиерството и ресторантьорството, от строителството и от транспорта.

През януари европейската статистическа служба Евростат отчете ръст на безработицата в България през януари до ниво 12,4%, което е увеличение с 0,1% спрямо декември 2012 г.